Biblioteka Główna wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczności akademickiej wykupiła roczny dostęp do Grammarly Premium. Jest to narzędzie do korekty błędów językowych w tekstach w języku angielskim sprawdzające gramatykę, interpunkcję, stylistykę i ortografię.

Zgłoszenie w sprawie założenia konta należy przesłać za pośrednictwem formularza rejestracyjnego.
Liczba kont jest ograniczona w ramach poszczególnych grup użytkowników.

Więcej informacji: https://bg.pw.edu.pl/index.php/aktualnosci-pl/871-program-grammarly-wersja-premium 

 

 

Zapraszamy do udziału w czwartej edycji IEEE THESIS CONTEST – konkursu organizowanego we współpracy i pod patronatem Polskiej Sekcji IEEE. Celem Konkursu jest wsparcie i promowanie autorów najlepszych prac dyplomowych, propagowanie idei IEEE oraz współpraca środowiska naukowego, przemysłu i IEEE.

Szczegóły dostępne są na stronie Wydziału: 
http://www.elka.pw.edu.pl/Aktualnosci/Konkursy/Konkurs-prac-dyplomowych-inzynierskich-pod-patronatem-Polskiej-Sekcji-IEEE-2021

 

 

Fot. Jacek Szabela, Politechnika Łódzka

Z wielkim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że
9 marca 2021 roku zmarł
prof. dr hab. inż. Andrzej Jakubowski
Profesor Politechniki Warszawskiej
Doktora honoris causa Politechniki Łódzkiej 

jeden z najwybitniejszych profesorów naszej Uczelni, współtwórca polskiego przemysłu mikroelektronicznego, przez ponad 50 lat związany z Instytutem Mikroelektroniki i Optoelektroniki PW – Dyrektor tego Instytutu, twórca wybitnej szkoły naukowej mikro i nanoelektroniki promieniującej
na całą Polskę i wiele ośrodków zagranicznych, nauczyciel i wychowawca kolejnych pokoleń inżynierów, sercem i pracą oddany młodzieży, przez pół wieku kształcący kadry naukowe na najwyższym poziomie, człowiek ogromnej wiedzy i wielkiego serca, zawsze otwartego dla ludzi dobrej woli,
niezwykle wrażliwy i skromny – nasz Przyjaciel.

Będzie nam Go bardzo brakowało.

Wyrazy współczucia najbliższym
składają
Dyrekcja oraz pracownicy
Instytutu Mikroelektroniki i Optoelektroniki
Politechniki Warszawskiej 

 

Wspomnienia o prof. A. Jakubowskim 

 

Materiały biopolimerowe o programowanej chemicznie i genetycznie selektywności do metali ciężkich dla ultraczułych biosensorów nowej generacji w ramach konkursu TECHMATSTRATEG III to jeden z 13 projektów, jakie uzyskało finansowanie ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe”. Projekt dotyczy prac badawczo-rozwojowych i przedwdrożeniowych, których rezultatem będzie powstanie ultraczułego i mobilnego urządzenia pozwalającego na jednoczesną i szybką detekcję, co najmniej 8 różnych metali ciężkich w wodzie z wykorzystaniem pomiarów elektrochemicznych i optycznych.

Kierownikiem projektu jest dr hab. inż. Marcin Olszewski z Katedry Biotechnologii Środków Leczniczych i Kosmetyków Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej, zaś kierownikiem ze strony Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych (partnera projektu) jest dr hab. inż. Mateusz Śmietana, profesor uczelni. Całkowita wartość projektu to 18 458 913,97 PLN. Projekt jest realizowany od 1 stycznia 2021 r. w konsorcjum z Instytutem Biotechnologii i Medycyny Molekularnej, Siecią Badawczą Łukasiewicz - Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki oraz Pro Science Sp. z o.o. Liderem projektu jest Politechnika Warszawska.

 

  

Instrukcje wypełnienia formularzy w związku z rejestracją na szczepienie przeciwko COVID-19 znajdują się poniżej. Zgłoszenia należy składać:

za pośrednictwem formularza w portalu pracowniczym SAP (dotyczy nauczycieli akademickich),
za pośrednictwem formularza w systemie USOS (dotyczy innych osób prowadzących zajęcia na Politechnice Warszawskiej).


Deklarację należy złożyć do 18 lutego do godziny 12.00.

Wypełnienie formularza jest niezbędnym etapem w procesie rejestracji na szczepienie przeciwko COVID-19. Prosimy o uważne wypełnianie rubryk, w szczególności pola z numerem telefonu kontaktowego, który będzie wykorzystywany w celu umówienia terminu Pani / Pana wizyty w placówce służby zdrowia oraz pola z preferowanym punktem szczepień (wyboru punktu szczepienia będzie mogła Pani dokonać / będzie mógł Pan dokonać z listy udostępnionych placówek).

Proces rejestracji uwzględniać będzie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Nauczyciele akademiccy pracujący w więcej niż jednej uczelni mogą złożyć deklarację dotyczącą szczepienia tylko w jednym miejscu zatrudnienia. Ministerstwo Edukacji i Nauki rekomenduje tę uczelnię, która jest podstawowym miejscem pracy.

Uwaga! Ministerstwo Edukacji i Nauki zaktualizowało komunikat na temat osób uprawnionych do rejestracji na szczepienie. Na szczepienie mogą zarejestrować się osoby urodzone od 1 stycznia 1956 r. do 31 grudnia 2003 r.

 

 

Zgodnie z zapowiedzią 15 lutego w Politechnice Warszawskiej rozpoczyna się proces indywidualnej rejestracji w portalu pracowniczym SAP oraz systemie USOS na szczepienia COVID-19, który potrwa do 18 lutego. Zgłoszenia będą przekazane zbiorczo do systemu POL-on przez uczelnianego koordynatora.

Na szczepienie mogą zarejestrować się osoby urodzone od 1 stycznia 1956 r. do 31 grudnia 2003 r., realizujące proces kształcenia w naszej Uczelni tj. nauczyciele akademiccy, doktoranci i inne osoby prowadzące zajęcia. Na tym etapie nie będą szczepieni pozostali pracownicy Uczelni. Nauczyciele akademiccy będą proszeni o złożenie deklaracji, dotyczącej udziału w szczepieniu za pośrednictwem formularza w portalu pracowniczym SAP, pozostała grupa pracowników w systemie USOS.

Wypełnienie formularza jest niezbędnym etapem w procesie rejestracji na szczepienie przeciwko COVID-19. Prosimy o uważne wypełnianie rubryk w szczególności pola z numerem telefonu kontaktowego, który będzie wykorzystywany w celu umówienia terminu wizyty w placówce służby zdrowia.

Uwaga! Wybór punktu szczepień będzie możliwy na podstawie listy udostępnionych przez Rektora placówek (Warszawa, Płock) przez osobę dokonującą rejestracji tj. indywidualnie przez nauczyciela akademickiego.

Nauczyciele akademiccy pracujący w więcej niż jednej uczelni mogą złożyć deklarację dotyczącą szczepienia tylko w jednym miejscu zatrudnienia. Ministerstwo Edukacji i Nauki rekomenduje tę uczelnię, która jest podstawowym miejscem pracy.

Rejestrację poprzedzi mailing do użytkowników informujący o możliwości dokonania rejestracji w portalu pracowniczym SAP lub w systemie USOS.

Proces rejestracji uwzględniać będzie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

UWAGA: AKTUALNIE TRWAJĄ PRACE NAD UDOSTĘPNIENIEM FORMULARZA (SAP, USOS). PROSIMY O CIERPLIWOŚĆ.

 

 

Zgodnie z informacjami przekazanymi 12 lutego 2021 roku przez Ministerstwo Edukacji i Nauki od poniedziałku, 15 lutego br. od godz. 8:00 zostanie uruchomiona możliwość rejestracji na szczepienia nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia na uczelniach. Zapisy obejmą nauczycieli akademickich, w tym prowadzących zajęcia doktorantów, z datą urodzenia po 31 grudnia 1955 r.


Uwaga! W najbliższy poniedziałek (tj. 15 lutego) zostaną przedstawione dalsze szczegóły związane z rejestracją na szczepienia przeciwko COVID-19 dla nauczycieli akademickich z Politechniki Warszawskiej. Wszystkie osoby, które znajdą się w grupie osób uprawnionych do rejestracji zostaną poproszone o wyraźne zaznaczenie zgody na udział w specjalnym formularzu udostępnionym w poniedziałek 15 lutego.

Pragniemy podkreślić, że Uczelnia jest przygotowana do przetwarzania danych w żądanym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki formacie. Jednocześnie prosimy o bieżące sprawdzanie skrzynek pocztowych, stron internetowych Uczelni, a w szczególności strony głównej Politechniki Warszawskiej www.pw.edu.pl i portalu z aktualnymi informacjami o poziomie ograniczeń w funkcjonowaniu Uczelni związanych z koronawirusem www.pw.edu.pl/COVID-19, a także powiadomień w systemie SAP i USOS, które dotyczyć będą udziału w szczepieniu.

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki: www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/ogolne-zasady-systemu-szczepien-dla-nauczycieli-akademickich-oraz-innych-osob-prowadzacych-zajecia-na-uczelniach 

Informacje na stronach PW będą na bieżąco aktualizowane. Prosimy o śledzenie aktualności oraz naszych profili w mediach społecznościowych.

Uwaga! Na tym etapie szczepienia obejmą jedynie nauczycieli akademickich i doktorantów prowadzących zajęcia w Politechnice Warszawskiej oraz osoby realizujące proces kształcenia na naszej uczelni np. na podstawie umowy cywilnoprawnej.

dr hab. inż. Robert Zalewski, prof. uczelni
Prorektor ds. Studenckich
Przewodniczący Zespołu ds. koordynacji działań prewencyjnych w Politechnice Warszawskiej związanych z potencjalnym ryzykiem wystąpienia koronawirusa

Z przyjemnością informujemy, że prof. dr hab. inż. Jan Szmidt oraz dr inż. Anna Tyszka-Zawadzka, zostali edytorem specjalnego wydania prestiżowego czasopisma Materials (IF=3.057, punkty MNiSW: 140, ISSN: 1996-1944). Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do publikowania prac dotyczących materiałów elektronicznych i optoelektronicznych. Zgłoszenia należy wysłać do 31 stycznia 2022 r. Szczegóły można znaleźć pod adresem:

https://www.mdpi.com/journal/materials/special_issues/electronic_optoelectronic_materials

Polski Komitet Optoelektroniki Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP) organizuje w bieżącym roku po raz dwudziesty dziewiąty Ogólnopolski Konkurs im. Profesora Adama Smolińskiego na najlepsze prace dyplomowe z zakresu optoelektroniki. Nagrody będą ufundowane przez instytucje zainteresowane rozwojem tej dziedziny techniki w kraju.
Szczegóły dotyczące Konkursu są zamieszczone na stronie Polskiego Komitetu Optoelektroniki: http://pkopto.ise.pw.edu.pl/

.

 

Na uroczystej inauguracji roku akademickiego 2020/2021 na Politechnice Warszawskiej, Prezydent RP Andrzej Duda nadał odznaczenia państwowe wieloletnim, zasłużonym pracownikom naukowo-dydaktycznym uczelni, w tym pracownikom Instytutu Mikroelektroniki i Optoelektroniki.
Za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej, popularyzowanie polskiej myśli naukowej na świecie, Krzyżem Oficerskim orderu Odrodzenia Polski odznaczony został prof. dr hab. inż. Jan Szmidt.
Za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki Srebrnym Krzyżem Zasługi odznaczony został dr hab. inż. Witold Pleskacz, prof. uczelni.