Statystyka wykonanych w IMiO i bezpłatnie przekazanych do warszawskich szpitali przyłbic medycznych
(wg. projektu II ze strony http://sprzetdlaszpitali.pl/)

Do dn. 06.04.2020 r. przekazano łącznie 453 szt. przyłbic medycznych

 

 

Zespół z Zakładu Optoelektroniki wyciął dzisiaj (30.03.2020) laserowo pierwszą partię 70-ciu przyłbic medycznych dla zaprzyjaźnionych szpitali. Kolejne sztuki już wkrótce! Szczególne podziękowania dla sprzetdlaszpitali.pl za udostępnienie projektu!

 

Zapraszamy wszystkich doktorantów do udziału w drugim konkursie w ramach projektu PROM PW 2 dotyczący udziału w krótkich formach kształcenia o międzynarodowym charakterze (CWM/PROM PW 2/2020/1).

W związku z udziałem Politechniki Warszawskiej w projekcie PROM PW 2 - Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej, Centrum Współpracy Międzynarodowej PW ogłasza konkurs nr CWM/PROM PW 2/2020/1 dla doktorantów poniżej 40. roku życia. dotyczący udziału w krótkich formach kształcenia o międzynarodowym charakterze.

Wnioski konkursowe w języku angielskim należy składać do dnia 2 marca 2020 r. do godz. 16.00 w siedzibie Centrum Współpracy Międzynarodowej PW, pokój 234, GG PW. 

Szczegółowe informacje, w tym regulamin i wniosek konkursowy wraz z załącznikami, można znaleźć na stronie CWM:
https://www.cwm.pw.edu.pl/PROM-PW/PROM-PW-2/Konkursy/II-konkurs

 

 

W dniu 14 stycznia 2020 r. Rada Dyscypliny Automatyka, Elektronika i Elektronika podjęła decyzję o nadaniu dr. inż. Marcinowi Kaczkanowi stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na polu naukowym.

Z przyjemnością informujemy, że w XXVIII Ogólnopolskim Konkursie im. Adama Smolińskiego za najlepszą pracę dyplomową z dziedziny optoelektroniki obronioną w roku akademickim 2018/2019 (organizowanym przez Polski Komitet Optoelektroniki działający przy Stowarzyszeniu Elektryków Polskich) dyplomantka z naszego Instytutu - mgr inż. Urszula Zdulska zdobyła nagrodę II stopnia za pracę Laser światłowodowy Pr+Yb:ZBLAN o konstrukcji hybrydowej.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na polu naukowym!

 

Z przyjemnością informujemy, że student naszego Instytutu - inż. Mateusz Bieniek, zdobył pierwszą nagrodę w konkursie prac dyplomowych pod patronatem IEEE na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych w ramach kierunku Elektronika. Praca pt. "Mikroprocesorowy sterownik scalonego interrogatora optoelektronicznego" realizowana była pod kierunkiem dr. inż. Sławomira Szostaka w ramach projektu OPTO-SPARE Optoelektroniczny monitoring stanu pacjenta w rezonansie magnetycznym (PBS3/B9/41/2015).
Serdecznie gratulujemy!

 

Na dzisiejszym (24.09.2019) posiedzeniu Rady Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych zostały wręczone Nagrody JM Rektora PM za osiągnięcia w latach 2017-2018. W gronie laureatów znaleźli się również pracownicy IMiO.


Nagrodę otrzymali m.in: 

Nagroda indywidualna stopnia III za osiągnięcia naukowe - dr inż. Anna Jusza

Nagroda zespołowa stopnia I za osiągnięcia naukowe - prof. dr hab. inż. Jerzy Krupka, dr hab. inż. Bartłomiej Salski, dr hab. inż. Paweł Kopyt, mgr inż. Tomasz Karpisz, mgr inż. Adam Pacewicz, mgr inż. Marcin Rytel, inż. Jerzy Cuper

Nagroda zespołowa stopnia I za osiągnięcia naukowe - mgr inż. Bartosz Janaszek, mgr inż. Marcin Kieliszczyk, dr inż. Piotr Witoński, dr inż. Agnieszka Mossakowska-Wyszyńska, dr inż. Anna Tyszka-Zawadzka, prof. dr hab. inż. Paweł Szczepański

Nagroda zespołowa stopnia I za osiągnięcia naukowe - dr hab inż. Mateusz Śmietana - prof. uczelni, dr hab. inż. Marcin Koba

Nagroda zespołowa stopnia I za osiągnięcia naukowe - dr inż. Andrzej Mazurak, dr inż. Jakub Jasiński, dr hab. inż. Robert Mroczyński - prof. uczelni, prof. dr hab. inż. Bogdan Majkusiak, prof. dr hab. inż. Romuald B. Beck

Nagroda zespołowa stopnia I za osiągnięcia naukowe - dr hab. inż. Ryszard Piramidowicz - prof. uczelni, mgr inż. Krzysztof Anders, dr inż. Piotr Garbat, dr inż. Anna Jusza, dr inż. Andrzej Kaźmierczak, dr inż. Konrad Markowski, dr hab. inż. Tomasz Osuch, mgr inż. Aleksandra Paśnikowska, mgr inż. Mateusz Słowikowski, dr inż. Stanisław Stopiński, dr hab. inż. Łukasz Dziuda, mgr inż. Mariusz Krej

Nagroda zespołowa stopnia I za osiągnięcia organizacyjne - dr hab. inż. Jacek Misiurewicz - prof. uczelni, prof dr hab. inż. Józef Modelski, dr hab. inż. Bartłomiej Salski, prof. dr hab. inż. Krzysztof Kulpa, dr hab. inż. Mateusz Malanowski - prof. uczelni, dr hab. inż. Konrad Jędrzejewski, mgr inż. Marta Malik, dr hab. inż. Witold Pleskacz - prof. uczelni, mgr inż. Szymon Reszewicz, dr hab. inż. Andrzej Witczak, prof. dr. hab. inż. Krzysztof Górecki, prof. dr hab. inż. Andrzej Napieralski.

Serdecznie gratulujemy!

Dziekan Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych ogłosił konkurs na granty dla młodych naukowców oraz na stypendia dla uczestników studiów doktoranckich w roku 2019. Termin składania wniosków upływa 26. czerwca. Wnioski można składać w Biurze Dziekana (pokój nr 115) u p. Anny Seredyn.

Szczegóły oraz niezbędne załączniki znajdują się na stronie: Granty dla młodych naukowców oraz stypendia dla doktorantów

Z przyjemnością informujemy, że prof. dr hab. inż. Paweł Szczepański, kierownik Zakładu Optoelektroniki IMiO, został edytorem specjalnego wydania prestiżowego czasopisma Crystals (IF=2.144). Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do publikowania prac dotyczących metamateriałów hiperbolicznych. Zgłoszenia należy wysłać do 15 stycznia 2020 r. Szczegóły można znaleźć pod adresem:

https://www.mdpi.com/journal/crystals/special_issues/hyperbolic_metamaterials

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z artykułem "Polska edycja ESNC 2018 z największą liczbą zgłoszeń", który ukazał się w wydawnictwie internetowym Kosmonauta.net dotyczącym m.in. projektu NaviSoC realizowanego przez konsorcjum w składzie: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW, ChipCraft Sp. z o.o. oraz Inowatronika Tomasz Radomski.

Artykuł można znaleźć pod adresem:
https://kosmonauta.net/2019/02/polska-edycja-miedzynarodowego-konkursu-esnc-2018-z-najwieksza-liczba-zgloszen-na-swiecie/