Serdecznie zapraszamy na w najbliższą sobotę (14.05) na Noc Muzeów na Politechnice Warszawskiej, a w szczególności na popularnonaukowy wykład o promieniowaniu laserowym "Laser - potęga światła" prowadzony przez dr hab inż. Ryszarda Piramidowicza. 

Wykład połączony z pokazem laserowym odbędzie się na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych PW (aula nr 133, ul. Nowowiejska 15/19) o godz. o godz. 21:00.


Szczegóły: https://pw.edu.pl/Aktualnosci/Noc-Muzeow-na-PW 

20.05.2022 r. w godzinach 10:00-15.00, w Auli Gmachu Fizyki Politechniki Warszawskiej odbędą się po raz pierwszy w kraju organizowane przez Politechnikę Warszawską (w ramach IDUB POB Technologie Fotoniczne) przy współpracy z Polską Platformą Technologiczną Fotoniki - Fotoniczne Targi Pracy, które wpisują się w obchody Międzynarodowego Dnia Światła. Na Targach będzie obecna delegacja klastra optycznego z Berlina-Brandenburgii.

Tego dnia zostanie rozstrzygnięty również konkurs na najlepsze Koło Naukowe w obszarze Optyki i Fotoniki /studencki oddział SPIE/OSA/IEEE - link.

 

Skrócony program targów:

 • 10:00 Otwarcie stoisk Fotonicznych Targów Pracy
 • 12-13 Walne Zgromadzenie PSP (Audytorium Wydziału Fizyki)
 • 13:15 Uroczyste otwarcie Targów, krótkie prezentacje firm, rozstrzygnięcie konkursów dla firm i kół/chapterów studenckich
 • 14.00 Networking lunch
 • 15.00 Zakończenie Fotonicznych Targów Pracy

 

 

Politechnika Warszawska uruchomiła 3 programy wspierające publikowanie, finansowane ze środków projektu ,,Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza”:

Więcej informacji: https://www.badawcza.pw.edu.pl

 

 

Centrum Studiów Zaawansowanych przygotowuje kolejny konkurs na granty dydaktyczne w Politechnice Warszawskiej.

W edycji II przewidziane są następujące możliwości finansowania:

 • uruchomienie nowych programów studiów (kierunków i specjalności), w szczególności powiązanych tematycznie z POB oraz realizowanych w interdyscyplinarnej formule międzywydziałowej lub międzyuczelnianej;
 • opracowanie i zastosowanie w praktyce innowacyjnych metod kształcenia opartych na pracy zespołowej i rozwiązywaniu problemów projektowych;
 • realizacja zajęć dydaktycznych o charakterze interdyscyplinarnym, w szczególności na studiach II stopnia;
 • rozwój infrastruktury przez wprowadzenie unikalnych urządzeń dla potrzeb realizacji nowych zajęć dydaktycznych;
 • wspomaganie mobilności studentów, w tym krótkoterminowych wyjazdów zagranicznych, dla potrzeb nowo tworzonych zajęć, również w ramach działań pilotażowych programu ENHANCE;
 • realizacja zajęć dydaktycznych w PW przez nauczycieli zapraszanych z zagranicy.

Oczekiwania stawiane grantom:

 • innowacyjność programów studiów i metod kształcenia;
 • interdyscyplinarne treści programowe zajęć dydaktycznych;
 • integracja dydaktycznej współpracy międzywydziałowej i międzyuczelnianej;
 • aktywizacja udziału studentów w zajęciach dydaktycznych.

Szczegóły wkrótce na stronie https://csz.pw.edu.pl/ 

Fundacja Młodej Nauki wspólnie z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Warszawie oraz Mazowieckim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym zapraszam do udziału w bezpłatnym kurs MOOC „Na zdrowie – Twój wybór”, który jest dostępny na platformie edukacyjnej www.Navoica.pl. Projekt został sfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Kurs ma na celu przedstawienie zasad i wskazówek jak żyć zdrowo na co dzień - jak się odżywiać, planować czas oraz miejsce nauki i zadbać o swoją kondycję. Poruszone są również problemy społeczne, które dotykają coraz większą liczbę osób, mianowicie choroby psychiczne, otyłość, stres i oraz problemy z używkami. Poruszone zostały także trudności, które dotknęły nas w czasie pandemii, takie jak praca oraz nauka zdalna, a my zaproponowaliśmy rozwiązania na to, jak radzić sobie w nowej rzeczywistości.

Link do kursu:
https://navoica.pl/courses/course-v1:Fundacja_Mlodej_Nauki+FMNWSSE01+2022_W1/about 

 

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że 13 marca 2022 roku zmarł

Jan Tymoteusz Gutowski
"Tymek"

 

wieloletni pracownik Instytutu Mikroelektroniki i Optoelektroniki PW,
Człowiek ogromnej skromności i życzliwości, nasz Przyjaciel


Wyrazy współczucia Najbliższym
składa Dyrekcja i pracownicy IMiO

 

Pogrzeb odbędzie się w dniu 22 marca 2022 roku (wtorek)
o godz. 11:00 w Kościele p.w. Św. Anny w Grodzisku Mazowieckim

 

 

 

Serdeczenie zapraszamy na wirtualną wystawę zdjęć autorstwa dra Marka Sutkowskiego w Bibliotece Cyfrowej na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjej poświęconą solidarności z Ukrainą.

https://www.elka.pw.edu.pl/Przydatne-informacje/Materialy-dla-Mediow/Galerie2/Wydarzenia/Solidarni-z-Ukraina-w-Warszawie-wystawa-wirtualna-w-Czytelni-Cyfrowej-w-Bibliotece-WEiTI-PW-Solidarni-z-Ukraina-w-Warszawie

 

 

Serdecznie gratulujemy dr. hab. inż. Ryszardowi Piramidowiczowi, który na dzisiejszym (08.03.2022) posiedzeniu Polskiego Komitetu Optoelektroniki SEP (PKOpto) został wybrany nowym przewodniczącym komitetu. Na stanowisku tym zastąpił prof. Ryszarda Romaniuka. Funkcję tę będzie pełnił do 2026 roku.


Życzymy wielu sukcesów w działaniach na rzecz polskiej optoelektroniki.

 

 

Serdeczenie zapraszamy do udziału w 23. edycji European Conference on Integrated Optics odbywającej się w dniach 4-5 maja 2022 w Mediolanie.

The European Conference on Integrated Optics (ECIO) is the largest and longest-running event dedicated to cutting-edge research and technological development in integrated photonics and nanophotonics, spanning from advanced materials and technologies to novel device concepts and emerging applications.