Generic Integration Technologies for Photonics

2nd Eastern European Workshop for research institutes, SMEs and large companies

 

Celem sympozjum zorganizowanego przez IMiO w dniach 21-22 maja 2015 roku było zaprezentowanie potencjału generycznej technologii wytwarzania fotonicznych układów scalonych (ang. photonic integrated circuit – PIC), uważanych za jedną z najbardziej obiecujących ścieżek rozwoju nowoczesnej optoelektroniki. Prelegentami są najwyższej klasy specjaliści z najlepszych europejskich ośrodków - liderów w zakresie innowacyjnych technologii fotoniki scalonej.

 

Sympozjum zorganizowane zostało w ramach projektu 7PR UE PARADIGM. Więcej informacji znajdą Państwo pod adresem http://paradigm.imio.pw.edu.pl/