• technologie nowych materiałów do zastosowań w elektronice i optoelektronice (węglik krzemu, grafen);
  • wytwarzanie i charakteryzacja elementów optoelektronicznych i czujnikowych nowej generacji, przeznaczonych do stosowania w mikrosystemach hybrydowych;
  • konstrukcje rezonatorów do badań właściwości materiałów na częstotliwościach mikrofalowych;
  • projektowanie, technologia i charakteryzacja hybrydowych elektronicznych i optoelektronicznych mikrosystemów przyszłych generacji;
  • wytwarzanie i charakteryzacja mikrosystemów MEMS i MOEMS.

 

Kierownik Zakładu Technologii Mikrosystemów i Materiałów Elektronicznych
prof. dr hab. inż. Jan Szmidt


tel: (+48) 22 234 7599
e-mail:
Gmach Elektrotechniki (GR), p. 338, p. 424

Przejdź do strony zakładu: http://zmime.imio.pw.edu.pl