• badania i rozwój nowych materiałów laserowych i optoelektronicznych
 • badania teoretyczne i modelowanie generacji w różnego typu laserach falowodowych oraz laserów z ośrodkami nieliniowymi drugiego i trzeciego rzędu
 • badania teoretyczne, eksperymentalne oraz modelowanie pasywnych i aktywnych nanostruktur optycznych zbudowanych na bazie metamateriałów w tym metamateriałów hiperbolicznych
 • poszukiwanie nowych aplikacji w układach i systemach nanofotonicznych
 • projektowanie, konstruowanie i badanie laserów oraz wzmacniaczy światłowodowych
 • projektowanie i charakteryzacja elementów fotoniki światłowodowej (pasywnych i aktywnych) oraz systemów światłowodowych
 • projektowanie i charakteryzacja układów fotoniki scalonej (ASPIC)
 • projektowanie i badanie systemów fotowoltaicznych
 • systemy telewizji 2D i 3D
 • rozwój metod przetwarzania i analizy obrazu dla potrzeb systemów monitoringu wizyjnego w systemach bezpieczeństwa
 • projektowanie i badanie systemów obrazowania w zakresie VIS-IR-THz
 • badanie elementów, układów oraz systemów elektronicznych i optoelektronicznych w zakresie fal radiowych i w pasmach mikrofalowych
 • przetwarzanie sygnałów RF w dziedzinie optycznej.

  

Kierownik Zakładu Optoelektroniki
dr hab. inż. Ryszard Piramidowicz, prof. uczelni


tel: (+48) 22 234 1466
e-mail:
Gmach Elektrotechniki (GR), p. 128Przejdź do strony zakładu: http://zo.imio.pw.edu.pl