Agnieszka Mossakowska-Wyszyńska

Agnieszka Mossakowska-Wyszyńska

Absolwentka Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej (1991 r.). Pracę magisterską pt. "Analiza drgań relaksacyjnych w planarnym falowodowym laserze z rozłożonym sprzężeniem zwrotnym DFB" wykonała w Zakładzie Optoelektroniki Instytutu Mikroelektroniki i Optoelektroniki PW.

Od marca 1992 roku do lutego 1996 roku była studentką Studiów Doktoranckich na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych PW na kierunku: Elektronika i Telekomunikacja. W kwietniu 1994 roku zajęła pierwsze miejsce w Konkursie na Najlepszą Pracę Młodego Naukowca z dziedziny Optoelektroniki na V Konferencji Naukowej 'Technologia Elektronowa ELTE'94. Natomiast w marcu 1995 roku otrzymała roczne stypendium z Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

Pracę doktorską pt. "Zagadnienie dynamicznej pracy falowodowych laserów z rozłożonym sprzężeniem zwrotnym" obroniła z wyróżnieniem 5 listopada 1996 roku. Od stycznia 1997 roku pracuje na stanowisku adiunkta w Zakładzie Optoelektroniki IMiO PW. 18 grudnia 1997 roku otrzymała Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wyróżnioną pracę doktorską.

Do jej głównych zainteresowań należą:
badania teoretyczne laserów z rozłożonym sprzężeniem zwrotnym DFB, laserów falowodowych, laserów z rezonatorem Fabry-Perot, modelowanie struktur laserowych (w szczególności laserów dielektrycznych) oraz badanie bistabilności optycznej i dynamiki akcji laserowej.


adres

Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki
ul. Koszykowa 75
00-662 Warszawa

telefony

(48)-(22)-660-72-46
(48)-(22)-625-47-86

fax

(48)-(22)-628-87-40

e-mail

a.mossakowska@imio.pw.edu.pl