• systemy telewizji 2D i 3D;
  • rozwój metod przetwarzania i analizy obrazu dla potrzeb systemów monitoringu wizyjnego w systemach bezpieczeństwa;
  • projektowanie i badanie systemów obrazowania w zakresie VIS-IR-THz; 
  • badanie elementów, układów oraz systemów elektronicznych i optoelektronicznych w zakresie fal radiowych i w pasmach mikrofalowych;
  • przetwarzanie sygnałów RF w dziedzinie optycznej.

 

Kierownik Zakładu Fotoniki Obrazowej i Mikrofalowej
prof. dr hab. inż. Jerzy Woźnicki


tel: (+48) 22 234 7780
e-mail:
Gmach Elektroniki, p. 156

Przejdź do strony zakładu: http://zfoim.imio.pw.edu.pl