Niezmiernie miło jest nam poinformować, że zespół prof. hab. inż. Witolda Pleskacza w składzie dr inż. Tomasz Borejko, dr inż. Krzysztof Siwiec, dr inż. Krzysztof Marcinek, mgr inż. Andrzej Berent oraz mgr inż. Paweł Narczyk otrzymał nagrodę II stopnia w V konkursie na najlepszą pracę naukową i wdrożenie z obszaru obronności organizowanym przez Ministerstwo Obrony Narodowej za projekt  „Bloki dwusystemowego, scalonego odbiornika sygnałów nawigacji satelitarnej GALILEO i GPS w technologii nanometrowej CMOS do dokładnego pozycjonowania obiektów przenośnych”.

Projekt finansowany przez NCBiR był realizowany w Zakładzie Metod Projektowania w Mikroelektronice IMiO w latach 03.2011-09.2014.

Szersze informacje o nagrodzie można znaleźć na stronach internetowych:

http://www.elka.pw.edu.pl/Aktualnosci/Wydarzenia/Zespol-profesora-Witolda-Pleskacza-z-kolejna-nagroda
https://www.pw.edu.pl/Badania-i-nauka/Aktualnosci/Zespol-z-PW-nagrodzony-w-konkursie-dotyczacym-obronnosci
http://www.mon.gov.pl/aktualnosci/artykul/najnowsze/v-konkurs-na-najlepsza-prace-naukowa-i-wdrozenie-z-obszaru-obronnosci-r2017-11-20/