W dniu 24 stycznia 2017 r. Rada Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych podjęła uchwałę o nadaniu dr. inż. Marcinowi Kobie, dr inż. Robertowi Mroczyńskiemu oraz dr. inż. Mariuszowi Sochackiemu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych.

Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów na polu naukowym.