Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki Politechniki Warszawskiej realizuje projekt „Green Power Electronics” w ramach umowy partnerskiej zawartej z University of Southern Denmark z siedzibą w Sonderborgu w Danii. Projekt uzyskał dofinansowanie w programie INTERREG BALTIC SEA REGION – zadanie 2.3 Energy Efficiency (Priorytet 2 Efficient management of natural resources).
Szczegółowe informacje na temat projektu znajdą Państwo na stronie internetowej: http://www.imio.pw.edu.pl/index.php/69-green-power-electronics oraz http://balticgreenpower.eu/