Z wielką radością informujemy, że Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki PW zdobył Polską Nagrodę Innowacyjności 2016 w kategorii Innowacyjny wydział za efektywne inicjowanie współpracy pomiędzy podmiotami sektora przemysłu w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań naukowych, a w szczególności za projekt pt.: Bloki dwusystemowego scalonego odbiornika sygnałów nawigacji satelitarnej GALILEO i GPS w technologii nanometrowej CMOS do dokładnego pozycjonowania obiektów przenośnych w programie prowadzonym przez Polską Agencję Przedsiębiorczości oraz redakcję Forum Przedsiębiorczości w Dzienniku Gazecie Prawnej. W trakcie projektu prowadzonego przez prof. Witolda Pleskacza opracowano, wyprodukowano i scharakteryzowano układy scalone tworzące tzw. chipset odbiornika nawigacji satelitarnej, który odbiera sygnały nawigacyjne w zarówno systemu GPS jak i Galileo.

Serdecznie gratulujemy!