Z ogromną radością informujemy, że projekt BioSiP - Mikroukładowa technologia pomiaru parametrów psychofizjologicznych w warunkach dynamicznych, w którym uczestniczył zespół z IMiO pod kierownictwem prof. Witolda Pleskacza, zdobył kolejne wyróżnienie - srebrny medal na międzynarodowych targach INTARG 2016 w Katowicach.

Jednocześnie przypominamy, że dzięki inicjatywie Instytutu Techniki i Aparatury Medycznej - ITAM - lidera projektu, projekt zdobył 2 złote medale na INOVA CROATIA 2015 i Brussels Innova 2015

Serdecznie gratulujemy!