Od 1 września 2016 roku JM Rektor Politechniki Warszawskiej prof. Jan Szmidt objął stanowisko przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP),

Nowy przewodniczący KRASP zadeklarował, że będzie kontynuował dotychczasowe kierunki działania Konferencji prowadzone w poprzedniej kadencji. W swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie integracji środowisk akademickich i uczelni oraz rolę KRASP w debacie publicznej. Profesor Jan Szmidt uzyskał 81 głosów wszystkich uprawionych do głosowania i obecnych na sali członków KRASP.