Z wielką przyjemnością informujemy, że zespół z IMiO pod kierunkiem prof. Witolda Pleskacza otrzymał dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wyniki projektu System Monitorowania parametrów psychofizycznych pacjentów w warunkach dynamicznych WBAN, oparty na technologiach mikroukładowych.

Serdecznie gratulujemy!